top of page

סניף לב תל אביב, שד' ח"ן 6 | טלפון: 03-6448994, 24 שעות ביממה | סניף צפון תל אביב, רח' שיטרית 6

שדרות חן

 

 • שישה מתעמלים סך הכל, שני מורים, אשת משרד

 • מרחק של מטר וחצי בין המכשירים

 • ניתן לתרגל על שני רפורמרים ולא על שלושה בעת ובעונה אחת.

 • ניתן יהיה לתרגל רק על קוראליין אחד בעת ובעונה אחת.

 • הכיסא יועבר למרכז החדר

 • המורים והתלמידים יצטרכו להיות גמישים יותר עם מבנה שיעור ולתת עדיפות למרחק הבטחון.

 • נגביל את אורך השיעור ל 55 דקות  ונבקש מהתלמידים להגיע אם יכולים כבר בבגדי האימון.

 • נתאים עצמינו למצב לאורך הדרך.

 

הדר יוסף

 

 • שמונה מתעמלים סך הכל, שני מורים, אשת משרד אחת

 • מרחק של מטר וחצי בין המתקנים

 • נעביר אחד מהכיסאות לחדר ההלבשה של הגברים כדי לרווח בין הרפורמרים.

 • ניתן לתרגל על שלושה מהין ארבעת הרפורמרים בעת ובעונה אחת.

 • ניתן יהיה לתרגל על שני קאדילאקים בעת ובעונה אחת ולא על שלושה

 • ניתן יהיה לתרגל על קוראליין אחד ולא על שניהם, אבל ניתן להזיז מכשיר אחד למרכז החדר ולהשתמש גם בו, במקרה הצורך.

 • המורים והתלמידים יצטרכו להיות גמישים יותר עם מבנה שיעור ולתת עדיפות למרחק הביטחון.

 • נגביל את אורך השיעור ל 55 דקות  ונבקש מהתלמידים להגיע אם יכולים כבר בבגדי האימון.

 • נתאים עצמינו למצב לאורך הדרך, כי אני מעריכה שיוציאו הנחיות נוספות בהמשך.

 

כולי תקווה שמתישהו בקרוב כל זה יהיה מאחורינו לפחות במידה מסוימת אם לא מליאה.

מאחלת לכולנו אימונים נהדרים ומספקים.

bottom of page