דמות המורה

יום ג', 20.10.15, בין השעות 11:00 – 15:00

 

הכוונה והעצמה בעזרת מגע ידיים

יום ו', 13.11.15, בין השעות 12:30 – 16:30

 

אינטימיות מקצועית

יום ו', 11.12.15, בין השעות 12:30 – 16:30

 

החזון והאתגרים שלי כמורה לפילאטיס

יום ו', 22.1.16, בין השעות 12:30 – 16:30